O Firmie

Firma WADOMA  świadczy specjalistyczne usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa w branżach telekomunikacja, elektroenergetyka oraz sterowanie ruchem kolejowym.

Firma istnieje na rynku od ponad dwudziestu lat, rozpoczęła działalność w 1993 roku, początkowo jako WADOMA Wacław Małkowiak, a obecnie  działa jako WADOMA W. Małkowiak, W. Bodziony Spółka Komandytowa.

Zespół wykwalifikowanych pracowników, wieloletnie doświadczenie oraz własne zaplecze techniczno-logistyczne gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług.

Siedziba Firmy

Oferta

Telekomunikacja

projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie:
- sieci telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych
- kanalizacji teletechnicznych
- urządzeń łączności bezprzewodowej
- urządzeń łączności przewodowej
- telewizji przemysłowej
- systemów sygnalizacji włamania
- systemów wykrywania pożaru
- systemów kontroli dostępu

01
Elektroenergetyka

projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie:
- stacji transformatorowych
- sieci energetycznych SN
- sieci energetycznych NN
- instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki
- oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
- systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów

02
Sterowanie ruchem kolejowym (SRK)

projektowanie, wykonastwo i utrzymanie:

- systemów sterowania ruchem kolejowym stacyjnych i liniowych
- systemów sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowych wszystkich kategorii

03
Architektura
  • - projekty koncepcyjne budynków, wnętrz, zagospodarowania terenu
  • - projekty budowlane, wykonawcze zawierające kompleksową dokumentację projektową
  • - koordynacja międzybranżowa
  • - inwentaryzacja architektoniczna
  • - nadzór autorski na budowach
04
Geodezja
  • - pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (m.in. mapy do celów projektowych)
  • - rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów pranych
  • - geodezyjna obsługa inwestycji
  • - kompleksowa obsługa inwestycji kolejowych (aktualizacja baz danych KODGiK).
05