Projektowanie

arrow
2019-2020

Zaprojektowanie robót na odcinku Padew – Mielec oraz zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Mielec – Dębica wraz ze stacją Mielec w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica

01

arrow
2018-2021

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane"

02

arrow
2018-2019

Opracowanie dokumentacji projektowe dla zadania: Modernizacja stacji Nowa Sarzyna - w ramach projektu pn: "Poporawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej.

03

2018

Wykonanie projektów dla zadania: Przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej Newag S.A. - w branżach srk , sieć trakcyjna , elektroenergetyka

04

arrow
2017

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na linii 108 Stróże - Krościenko , mające na celu utrzymanie przejezdności wraz z przywróceniem parametrów eksploatacyjnych na odcinku Stóże - Wola Łużańska realizowanego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej."

05

arrow
2017

Wykonanie projektów dla zadania: Wykonanie rewitalizacji linii kolejowych nr 150 oraz 693 na odcinku podg Ochodza - pogg Bronów w ramach projektu inwestycyjnego pn: "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska

06

arrow
2017-2019

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2-9 pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami - Etap I - część przejazdowa "

07

2017

Opracowanie projektu technicznego ustawienia bramki w miejscowości Gromnik na linii kolejowej 96

08

arrow
2017-2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka.

09

arrow
2017-2018

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Grybów - Kamionka Wielka , realizowanego w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów - Muszyna"

10

arrow
2017

Zaprojektowanie Przebudowy urządzeń srk w stacji Medyka okręg nastawczy MdA

11

2017-2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania :Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki - Podłęże wraz z łącznicami

12