Wykonawstwo

arrow
2019-2020

Wykonanie robót na odcinku Mielec – Dębica wraz ze stacją Mielec w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica

01

arrow
2018-2021

Wykonanie robót dla zadania pn: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane"

02

arrow
2018

Modernizacja stacji Nowa Sarzyna - w ramach projektu pn: "Poporawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej.

03

2017

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na linii 108 Stróże - Krościenko , mające na celu utrzymanie przejezdności wraz z przywróceniem parametrów eksploatacyjnych na odcinku Stóże - Wola Łużańska realizowanego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej."

04

arrow
2017

Wykonanie rewitalizacji linii kolejowych nr 150 oraz 693 na odcinku podg Ochodza - pogg Bronów w ramach projektu inwestycyjnego pn: "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska

05

arrow
2017

Wykonanie rewitalizacji torów głównych i dodatkowych linii kolejowej nr 158 na stacji Olza tor nr 2 i 4 stacji Wodzisław ……. "

06

arrow
2017-2019

Wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2-9 pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami - Etap I - część przejazdowa"

07

2017-2019

Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka.

08

arrow
2017-2018

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Grybów - Kamionka Wielka , realizowanego w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów - Muszyna"

09

arrow
2017-2019

Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka.

10

arrow
2017-2018

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Grybów - Kamionka Wielka , realizowanego w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów - Muszyna"

11

2017

Przebudowa urządzeń srk w stacji Medyka okręg nastawczy MdA

12